Счетоводна кантора "Континентал" София

Счетоводна кантора в София ✅предлага счетоводни услуги-качествени и на добри цени!

Счетоводна кантора "Континентал" София за малкия и средния бизнес,за Вашето удобство :

счетоводни услуги по интернет

счетоводни услуги на аутсорсинг

Счетоводна кантора в София✅ предлага счетоводни услуги с минимални такси специално разработени за стартиращи фирми.

Счетоводните услуги на абонамент включват БЕЗПЛАТНИ

счетоводни консултации. 

Счетоводни услуги в София-позвънете 0885924338

Счетоводна кантора предлага счетоводни услуги в София:

  • абонаментно счетоводно,данъчно и осигурително обслужване -качествено,с грижа за всеки наш клиент!
  • Тази счетоводна услуга включва всички необходими компоненти на счетоводното обслужване за Вашата фирма:счетоводство,данъци,ТРЗ и личен състав.
  • Съставяне на годишна данъчна декларация. 
  • Съставяне на годишен отчет за НСИ.
  • Съставяне на годишен финансов отчет.
  • Подаване на годишен отчет  в НСИ.
  • Подаване на ГДД в НАП.
  • Публикуване на ГФО в Търговския регистър.

Счетоводни услуги и надеждна счетоводна кантора ще намерите в лицето на счетоводна къща "Континентал" София✅. Счетоводителят е човекът,без който Вашият бизнес не може! Вашата фирма няма счетоводител за пълно счетоводно обслужване? Обърнете се към счетоводна кантора "Континентал" в София.Счетоводната ни къща ще Ви предостави счетоводно обслужване и съпътстващите ТРЗ услуги. В нашата кантора са най-качествените счетоводни услуги оказвани в София!Изберете от нашите услуги! Вие получавате комплексно счетоводно обслужване за Вашата фирма от квалифициран главен счетоводител.Обръщайки се към нашата счетоводна кантора ✅Вие получавате не само персонален счетоводител,но и вежлив консултант в областта на счетоводството.Ние можем да Ви предоставим пълния спектър от счетоводни услуги,това е предимството на нашата счетоводна къща,работим също така и изцяло онлайн,пестим Вашето време и средства!

счетоводна кантора

Добре дошли в счетоводна кантора "Континентал" София! Счетоводната кантора предлага счетоводни услуги -качествени и на приемлива цена!Счетоводната кантора предлага абонаментно обслужване на най-изгодна цена за малкия и среден бизнес!Възползвайте се от счетоводните услуги предлагани от счетоводна кантора "Континентал" София-Вашата счетоводна кантора!

вашата счетоводна кантора в софия

счетоводна кантора в софия и софийска област

 Счетоводна кантора в София -счетоводни услуги за малкия и среден бизнес в София и Софийска област. Счетоводна кантора "Континентал" София работи в сферата на счетоводната отчетност и предлага счетоводни услуги на достъпни цени! Счетоводната кантора предлага всички видове счетоводни услуги: счетоводни услуги от приходящ счетоводител,счетоводни услуги по интернет,счетоводни услуги на абонамент,счетоводни услуги за фирми регистрирани по ДДС,счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ДДС,еднократни счетоводни услуги.

Счетоводна кантора в София предоставя качествено счетоводно обслужване чрез нашите квалифицирани счетоводители. Възползвайте се от нашите счетоводни услуги -спестете време и пари!

 
 

 СЧЕТОВОДНА КЪЩА✅ в София предлага изготвяне на документи за регистрация на фирма!Счетоводните услуги на абонамент предлагани от счетоводната ни кантора дават право на безплатни счетоводни,данъчни и осигурителни консултации!Счетоводна къща "Континентал" София✅ изготвя безплатно договори за наем, служебни бележки за наемодатели на клиенти ползващи абонаментно счетоводно обслужаване!

Счетоводната кантора ✅се занимава с водене на счетоводна отчетност както на големи фирми,така и на новорегистрирани. Счетоводна кантора в София✅ има екип от професионални счетоводители с дълъг професионален стаж работещи практически във всички направления на бизнеса, което  позволява бързо и точно решаване на всякакви задачи в бизнеса на  нашите клиенти.

 Счетоводна кантора в София предлага пълно счетоводно обслужване,оптимизиране на данъчната тежест,понижаване на риска свързан с водене и предаване на счетоводната отчетност.Избирайки нашата счетоводна кантора ние ще Ви дадем точен разчет на цената на счетоводните услуги предлагани от счетоводна кантора в София на основание на вида дейност на фирмата,брой на първичните счетоводни документи,брой на персонала,форма на данъчно облагане и други ключови параметри. Счетоводната ни кантора не повишава цените на счетоводните услуги внезапно и няма никакви допълнителни плащания за годишното счетоводно приключване.Всички тарифи са прозрачни и зависят от ключовите показатели на Вашата фирма.

Счетоводна кантора в София е професионален участник на пазара на счетоводни услуги.Счетоводната кантора се стреми да бъде ориентирана към нуждите на клиента в областта на счетоводното обслужване.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.