СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СОФИЯ
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "КОНТИНЕНТАЛ" СОФИЯ

Счетоводна кантора в София предлага счетоводни услуги на абонамент с високо качество на добри цени!

Предлагаме съдействие при регистрация на фирми,както и счетоводен аутсорсинг-една от най-изгодните и надеждни услуги.

Защо да ни изберете за свой счетоводител?

  •  Качествените счетоводни услуги и консултации са нашия бизнес ;
  • Ние сме екип от професионални счетоводители,които използват съвременни методи за счетоводно обслужване;
  • Счетоводни услуги на  прозрачни и достъпни цени;
  • Ние сме отбор от счетоводни специалисти,специалисти по ТРЗ,финансови консултанти,които ще съпровождат Вашия бизнес 365 дни в годината!
  • Гарантираме надеждност, конфиденциалност и защита на Вашата информация.
  • Ние сме открити с нашите клиенти и предлагаме прозрачно ценообразуване-без скрити и допълнителни такси!
  • Счетоводна кантора "Континентал" София предлага безплатни консултации за клиентите на абонаментно счетоводно обслужване!

 Счетоводните услуги на абонамент са най-изгодния вариант за счетоводно обслужване на Вашата фирма. Цената на месечният абонамент за цялостно счетоводство се формира в зависимост от дейността на фирмата,броя на първичните счетоводни документи,брой персонал,регистрация по ДДС.Първичните счетоводни документи са не само фактури , но също така платежни нареждания,всички операции по банкови извлечения,касови отчети и т.н. Друг важен фактор при определяне на цената на абонамента е дейността на фирмата: услуги,търговия, производство, извършване на ВОД ,ВОП,внос и износ.

 

Счетоводни услуги и цени

добре дошли в счетоводна кантора континентал !
очакваме ви: тел.0885924338

свържете се с нас!

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.