Счетоводните услуги он-лайн позволяват мобилност,икономия на средства,работа по всяко време. Икономията на средства за счетоводно обслужване в нашата счетоводна кантора предоставяно на принципа на аутсорсинга саникак не са малко:

  •   не е  нужно специално да създавате отдельно работно място (закупуване или наем на  помещения + техника + програма);
  • спестяват се социални осигуровки  и данъци при назначаване на счетоводител на трудов договор;
  • не е  нужно да отделяте средства за повишаване на квалификацията на счетоводителя.

 Качественото счетоводно обслужване във фирмата се явява  ключов параметър във функционирането на всяка фирма независимо от сферата й на дейност.Именно на основата на  счетоводните  и финансовите отчети са вземат стратегически решения за развитието на бизнеса, затова грамотното счетоводно обслужване се явява една от приоритетните задачи на нашата счетоводна кантора.

Ценообразуването на счетоводните услуги в нашата кантора зависи от вида дейност, която осъществява Вашата фирма,наличието на регистрация по ЗДДС,извършването на ВОП,ВОД, внос,износ,броя на първичните счетоводни документи,броя на персонала,вида на данъчното облагане.

Взаимодействието с клиентите става в режим он-лайн,като при нужда може да се осъществи връзка по телефона.

Счетоводното обслужване в нашата кантора включва по подразбиране и безплатни консултации във връзка с данъчното облагане и социалното осигуряване.

 Счетоводната ни кантора  предлага онлайн счетоводно обслужване за  фирми. Нашата компания се занимава с водене на счетоводство на фирми и физически лица посредством използване на  Интернет връзка. Онлайн счетоводството е принципно нов подход към счетоводното обслужване на фирмите,което е предпоставка за оптимални цени на счетоводните услуги.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.