счетоводни услуги

счетоводни услуги в софия

счетоводни услуги за фирми

счетоводни услуги

Счетоводни услуги в различни варианти предлага нашата счетоводна кантора:

Комплексно счетоводно обслужване на постоянна основа от формиране на първични счетоводни документи до съставяне на годишен счетоводен отчет  и годишна данъчна декларация.

Счетоводни услуги на основата на  предоставени от клиента първични счетоводни документи с тяхната последваща обработка и формиране на счетоводна отчетност и данъчна декларация.

Счетоводни и данъчни консултации.

Съставяне на данъчни декларации за физически лица.


 

какво включват счетоводните услуги

цена на счетоводните услуги

счетоводни услуги на абонамент

 НИЕ ВИНАГИ СМЕ МИСЛИЛИ, ЧЕ СЕ  ЗАНИМАВАМЕ СЪС СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ, А  СЕ ОКАЗВА,ЧЕ
НИЕ ДАРЯВАМЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И И УПРАВИТЕЛИТЕ НА  БИЗНЕСА СПОКОЙСТВИЕ!

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ФИРМИ

  Услуги.Счетоводни услуги в София

Счетоводна кантора "Континентал" София оказва счетоводни услуги вече 15години. За  това време ние натрупахме богат професионален опит в различни сфери на  счетоводното обслужване. Ние се  занимаваме с водене на счетоводство, а така също предоставяме данъчни, кадрови и консултантски услуги.При нас няма  форсмажорни обстоятелства, цялата отчетност и документация ние формираме и предоставяме строго в срок. Всички взаимоотношения с контролните органи са наша грижа. Ние предоставяме договор на счетоводни услуги.Счетоводната ни кантора предлага високо качество на счетоводните услуги на изгодни цени.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.