счетоводни услуги

счетоводни услуги 2019 София

цени на счетоводните услуги  2019 г за софия

  Как работи счетоводната кантора

Счетоводните услуги и данъчни услуги в нашата счетоводна къща в София се предоставят както на абонамент, така и в под формата на еднократни услуги. При подписването на договора ние внимателно изслушваме вашите желания и определяме основното направление на работа.

Цената на счетоводните услуги  се съставя и зависи от няколко фактора:

  • сложност - вида на дейност и системата на данъчно облагане;
  • обема на счетоводните услуги- обем на документооборота, брой служители;
  • вашите конкретни изисквания по отношение на комплекса от предоставени счетоводни услуги.

счетоводни услуги за фирми

какво предлага счетоводната кантора?

Счетоводна отчетност,данъчно и управленско счетоводство, ТРЗ ,данъчни и финансови консултации! 

за кого са подходящи нашите счетоводни услуги?

Призводствени,търговски и строителни фирми, фирми в сферата на услугите,НПО и свободни професии. 

цени на счетоводните услуги

цени на счетоводните услуги за фирми в софия

индивидуален счетоводител за всеки клиент

 За всеки клиент  отговаря наш счетоводител, който изцяло води счетоводното обслужване и данъчното обслужване на вашата фирма. Съвместно със счетоводителя при  нас работи и  данъчен и финансов консултант, който винаги ще  помогне в сложните въпроси по организацията и  воденето на  счетоводството на  компанията  и данъчното облагане. Нашите клиенти винаги могат да получат квалифицирана правна помощ от  нашите юристи.

Работата на  Вашият персонален  счетоводител се  контролира  от старши специалист в нашата счетоводна кантора, който отговаря за качеството на  предоставените счетоводни услуги.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.