фирми без регистрация по ддс

брой документи

персонал

цена

до 5

1

60 лв

до 10

до 3

100 лв

до 30

до 5

150 лв

до60

до 10

200 лв

до 100

до 20

250лв

над 100

над 20

по договаряне

фирми регистрирани по ддс

брой документи

персонал

цена

до 10

1

250 лв

до 30

до 3

300 лв

до 60

до 3

350 лв

до 100

до 5

400 лв

до 130

до 10

450 лв

над 130

над 10

по договаряне

 
 
 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.