СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СОФИЯ
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА "КОНТИНЕНТАЛ" СОФИЯ

Счетоводна кантора в София предлага счетоводни услуги на абонамент с високо качество на добри цени!

Предлагаме съдействие при регистрация на фирми,както и счетоводен аутсорсинг-една от най-изгодните и надеждни услуги.

Защо да ни изберете за свой счетоводител?

  •  Качествените счетоводни услуги и консултации са нашия бизнес ;
  • Ние сме екип от професионални счетоводители,които използват съвременни методи за счетоводно обслужване;
  • Счетоводни услуги на  прозрачни и достъпни цени;
  • Ние сме отбор от счетоводни специалисти,специалисти по ТРЗ,финансови консултанти,които ще съпровождат Вашия бизнес 365 дни в годината!
  • Гарантираме надеждност, конфиденциалност и защита на Вашата информация.
  • Ние сме открити с нашите клиенти и предлагаме прозрачно ценообразуване-без скрити и допълнителни такси!
  • Счетоводна кантора "Континентал" София предлага безплатни консултации за клиентите на абонаментно счетоводно обслужване!

 Счетоводните услуги на абонамент са най-изгодния вариант за счетоводно обслужване на Вашата фирма. Цената на месечният абонамент за цялостно счетоводство се формира в зависимост от дейността на фирмата,броя на първичните счетоводни документи,брой персонал,регистрация по ДДС.Първичните счетоводни документи са не само фактури , но също така платежни нареждания,всички операции по банкови извлечения,касови отчети и т.н. Друг важен фактор при определяне на цената на абонамента е дейността на фирмата: услуги,търговия, производство, извършване на ВОД ,ВОП,внос и износ.

 

Счетоводни услуги и цени

добре дошли в счетоводна кантора континентал !
очакваме ви: тел.0885924338

свържете се с нас!

Upload
Captcha

сЧЕТОВОДНА КАНТОРА СОФИЯ

 Счетоводна кантора в София предлага счетоводни услуги на своите клиенти. Нашето сътрудничество е постоянно и проверено във времето. В нашата счетоводна кантора работят висококвалифицирани специалисти,всеки със своя специализация.

Като правило счетоводното обслужване на Вашата фирма се води от един счетоводител , който знае всички особености на счетоводното обслужване във Вашата сфера.

В процеса на развитие на нашата счетоводна кантора ние натрупахме богат опит във воденето на счетоводството на различните сегменти от бизнеса. Благодарение на това ние станахме много профилна счетоводна кантора за оказване на счетоводни услуги.

Сред нашите клиенти ползващи счетоводните услуги на нашата счетоводна кантора има производствени предприятия ,магазини,хотели,електронни магазини, ресторанти, търговци на едро,фирми предоставящи услуги,наемодатели, адвокати, програмисти,издатели. Нашите  клиенти могат да бъдат спокойни за своето счетоводство, защото те получават най-качествените счетоводни услуги в София и професионални безплатни консултации за развитието на техния бизнес.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ-РЕЗУЛТАТИ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЯ!

 Деловите ни партньори получават само качествени и професионални счетоводни услуги. Отговорно подбраният персонал на счетоводната кантора открива широки възможности.Пакетът от счетоводни услуги обхваща всички направления на бизнеса.

НИКАКВИ ОБЩАНИЯ -САМО 100% РЕЗУЛТАТИ!

ПОЗВЪНЕТЕ: 0885924338

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.