как да избера правилния счетоводител

  Как да избера кантора, оказваща счетоводни услуги?

За успешната работа на всяка фирма е  необходим счетоводител. Той трябва да бъде специалист, със задълбочени познания за данъчното облагане и опит в счетоводните услуги, за да може правилно да настрои работата на счетоводството  и в случай на  необходимост да знае как бързо да реши възникналите затруднения от страна на данъчните  органи. Важно е  правилното водене на счетоводната отчетност във  фирмата още от началото на нейната дейност. При неправилна начална постановка на счетоводното отчитане ще възникнат проблеми и разходите за възстановяването на счетоводството ще бъдат много големи.

Но ако фирмата е новооткрита да се назначи щатен главен счетоводител е нерационална загуба на парични средства, които е  важно правилно да разпределяме в началния етап. Да започнем работа с  «нескъп» счетоводител с недостатъчна квалификация, също няма да бъде вярно решение.

Има удобно решение: счетоводно обслужване. Подобни счетоводни услуги се наричат "счетоводен аутсорсинг", това е възлагане на целия обем от счетоводна работа на външен изпълнител.Тази възможност е  уредена на законодателно, а запитванията за  подобни счетоводни  услуги в София постоянно расте.

 

 
 

Счетоводният аутсорсинг предоставян от счетоводна къща "Континетал" София има множество предимства ето някои:

  1. Стойността на счетоводните  услуги е  значително по-ниска, от заплатата на щатния счетоводител.
  2. Не е нужно да организирате  работни места за  счетоводството.
  3. Няма необходимост от закупуване на счетоводни програми.
  4. Отговорността за неправилно или несвоевременно подадени декларации и отчети е на счетоводната кантора.

Затова счетоводните услуги на аутсорсинг  в София се ползват с  популярност. Съществуват много счетоводни къщи, оказващи счетоводни услуги за фирми и физически лица. При избора на счетоводна къща,на която вие мислите да доверите воденето  на счетоводството на своята фирма е необходимо да обърнете  внимание на следните моменти:

Опит на счетоводната къща в сферата на  предоставяне на  счетоводни услуги

Квалификацията на счетоводните специалисти

Цена на счетоводните услуги

Договор

В заключение може да направим следите изводи:

  • Опитът на счетоводната кантора предоставяща счетоводни  услуги трябва да бъде не по-малко от 3 години.
  • Вашата фирма трябва да има водещ счетоводител, който да се заеме със счетоводното отчитане на Вашите стопански операции,както и да има други счетоводители, които биха могли да го заместят в случай на необходимост.
  • Цената на счетоводното обслужване трябва да бъде съизмерима с  оказваните  Ви  комплексни услуги.
  • В договора трябва ядно да бъдат описани условията на  Вашето партньорство.
 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.