Кога трябва да започнем да мислим за счетоводно обслужване? Първата крачка при създаване на бизнеса е неговата регистрация.Счетоводното обслужване още на този етап е много уместно тъй като трябва да се избере системата на данъчно облагане.на този етап трябва да се работи с първични счетоводни документи,за да се развива Вашият бизнес успешно не потъвайте в ежедневната рутина и работа с различна документация! Доверете се на професионален счетоводител!


 Счетоводното обслужване на Вашата фирма е необходимо защото може да минимизира плащането на данъци.Благодарение на грамотното водене на първичната счетоводна документация още от регистрацията на фирмата до публикуването на годишния финансов отчет може да бъде бързо и лесно.Грамотният счетоводител може да внедри нови схеми на работа, да оптимизира процесите вътре в предприятието и съответно да минимизира данъчната тежест.

Да наема счетоводител на трудов договор или да се доверя на счетоводна кантора?

 

Счетоводните услуги не е задължително да бъдат оказвани от служител на трудов договор във Вашата фирма,защото так или иначе счетоводните операции могат да бъдат извършени и от външна фирма.Опитът показва , че щатния счетоводител не винаги е в състояние  да се справи с нарастващия обем на работа.А да се наемат няколко счетоводители не е изгодно. Затова най.добре е да се обърнем към счетоводна кантора "Континентал" София и да се възползваме от услугата на външна компания.Това е удобно и изгодно защото спестявате от офис-пространство,закупуване на техника и софтуер и не на последно място спестявате немалка сума за осигуровки и данъци за счетоводен персонал,както и за обучението му.

 

Счетоводни услуги и цени

добре дошли в счетоводна кантора континентал !
очакваме ви: тел.0885924338

свържете се с нас!

Upload
Captcha

сЧЕТОВОДНА КАНТОРА СОФИЯ

 Счетоводна кантора в София предлага счетоводни услуги на своите клиенти. Нашето сътрудничество е постоянно и проверено във времето. В нашата счетоводна кантора работят висококвалифицирани специалисти,всеки със своя специализация.

Като правило счетоводното обслужване на Вашата фирма се води от един счетоводител , който знае всички особености на счетоводното обслужване във Вашата сфера.

В процеса на развитие на нашата счетоводна кантора ние натрупахме богат опит във воденето на счетоводството на различните сегменти от бизнеса. Благодарение на това ние станахме много профилна счетоводна кантора за оказване на счетоводни услуги.

Сред нашите клиенти ползващи счетоводните услуги на нашата счетоводна кантора има производствени предприятия ,магазини,хотели,електронни магазини, ресторанти, търговци на едро,фирми предоставящи услуги,наемодатели, адвокати, програмисти,издатели. Нашите  клиенти могат да бъдат спокойни за своето счетоводство, защото те получават най-качествените счетоводни услуги в София и професионални безплатни консултации за развитието на техния бизнес.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ-РЕЗУЛТАТИ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЯ!

 Деловите ни партньори получават само качествени и професионални счетоводни услуги. Отговорно подбраният персонал на счетоводната кантора открива широки възможности.Пакетът от счетоводни услуги обхваща всички направления на бизнеса.

НИКАКВИ ОБЩАНИЯ -САМО 100% РЕЗУЛТАТИ!

ПОЗВЪНЕТЕ: 0885924338

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.