Счетоводна кантора в София изпълнява целият обем от поставените от нашите клиенти задачи в сферата на счетоводното обслужване!                                                                      Нашите счетоводители  имат голям опит и висока квалификация при водене на счетоводство на търговски дружества с разнообразен предмет на дейност. Счетоводното обслужване в счетоводна кантора "Континентал" София е основано на три принципа:качество,отговорност за резултатите и ниски цени.
НЕ ЧАКАЙТЕ КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ,ОБАДЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ: 0885924338,cantora_online@abv.bg
СЧЕТОВОДНИ-УСЛУГИ-СОФИЯ

Взимане и доставяне на документи от Вашия обект -БЕЗПЛАТНО! Пестим Вашето време-вложете го в бизнеса си!

 Счетоводна кантора  "Континетал "София ще се ангажира с абонаментно счетоводно обслужване, ще решава Вашите юридически казуси, ще осчетоводява Вашите банкови транзакции, ще изпълнява Вашите поръчки!                                                             В счетоводна къща "Континентал" София работи екип от отдадени на професията си счетоводители. Те се запознават в подробности с Вашия бизнес, взимат инициативата в свои ръце и помагат да движите всички свои дейности.                                     Със счетоводна кантора "Континентал" управлявате своя бизнес и финанси. Заедно можем повече! Нашите счетоводители и юристи познават Вашия бизнес, те работят за да не плащате нищо излишно. Счетоводна къща "Континентал" ще Ви подскаже как да намалите данъците и да спазите всички срокове. За всички, които търсят добър счетоводител в София, качествени и изгодни счетоводни услуги - счетоводна къща "Континентал" София е правилният избор!

 Счетоводна кантора "Континентал" София използва съвременни информационни технологии,оборудване и програмни продукти предоставяйки за клиентите счетоводни услуги на аутсорсинг.!Благодарение на нашата услуга интернет-консултация Вие можете без да напускате офиса или дома си да получите консултация по данъчното,осигурителното и трудовото законодателство!

Можете да поръчате изготвянето на различни видове гражданско-правни и трудови договори, изготвяне на длъжностна характеристика и т.н. и всичко това на оптимално съотношение цена/качество, изготвено бързо и професионално!

Нашите клиенти -фирми от всички аспекти на бизнеса- избраха счетоводна кантора "Континентал" София защото избраха индивидуалния подход ,високото ниво на професионализъм на счетоводните специалисти. Ние от счетоводна кантора "Континентал" гарантираме конфиденциалност на информацията,качествено счетоводно обслужване-залог за безпроблемното и ефективно функциониране на Вашата фирма ,спазване на всички законови срокове,оказване на качествени и оперативни счетоводни консултации, които са абсолютно безплатни за нашите клиенти използващи счетоводни услуги на абонамент!

 
 

Счетоводни услуги и цени

добре дошли в счетоводна кантора континентал !
очакваме ви: тел.0885924338

свържете се с нас!

Upload
Captcha

сЧЕТОВОДНА КАНТОРА СОФИЯ

 Счетоводна кантора в София предлага счетоводни услуги на своите клиенти. Нашето сътрудничество е постоянно и проверено във времето. В нашата счетоводна кантора работят висококвалифицирани специалисти,всеки със своя специализация.

Като правило счетоводното обслужване на Вашата фирма се води от един счетоводител , който знае всички особености на счетоводното обслужване във Вашата сфера.

В процеса на развитие на нашата счетоводна кантора ние натрупахме богат опит във воденето на счетоводството на различните сегменти от бизнеса. Благодарение на това ние станахме много профилна счетоводна кантора за оказване на счетоводни услуги.

Сред нашите клиенти ползващи счетоводните услуги на нашата счетоводна кантора има производствени предприятия ,магазини,хотели,електронни магазини, ресторанти, търговци на едро,фирми предоставящи услуги,наемодатели, адвокати, програмисти,издатели. Нашите  клиенти могат да бъдат спокойни за своето счетоводство, защото те получават най-качествените счетоводни услуги в София и професионални безплатни консултации за развитието на техния бизнес.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ-РЕЗУЛТАТИ ВМЕСТО ОБЕЩАНИЯ!

 Деловите ни партньори получават само качествени и професионални счетоводни услуги. Отговорно подбраният персонал на счетоводната кантора открива широки възможности.Пакетът от счетоводни услуги обхваща всички направления на бизнеса.

НИКАКВИ ОБЩАНИЯ -САМО 100% РЕЗУЛТАТИ!

ПОЗВЪНЕТЕ: 0885924338

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.