счетоводни услуги в софия

счетоводни услуги  софия за фирми

счетоводни услуги

Счетоводни услуги в различни варианти предлага нашата счетоводна кантора:

Комплексно счетоводно обслужване на постоянна основа от формиране на първични счетоводни документи до съставяне на годишен счетоводен отчет  и годишна данъчна декларация.

Счетоводни услуги на основата на  предоставени от клиента първични счетоводни документи с тяхната последваща обработка и формиране на счетоводна отчетност и данъчна декларация.

Счетоводни и данъчни консултации.

Съставяне на данъчни декларации за физически лица.


 

счетоводните услуги включват

цена на счетоводните услуги

счетоводни услуги на абонамент

 СЧЕТОВОДНА КАНТОРА В СОФИЯ,  ЗАНИМАВАМЕ  СЕ СЪС СЧЕТОВОДНИ  УСЛУГИ, А  СЕ ОКАЗВА,ЧЕ
НИЕ ДАРЯВАМЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И И УПРАВИТЕЛИТЕ НА  БИЗНЕСА СПОКОЙСТВИЕ!

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ФИРМИ

  Услуги.Счетоводни услуги в София

Счетоводна кантора "Континентал" София оказва счетоводни услуги вече 15години. За  това време ние натрупахме богат професионален опит в различни сфери на  счетоводното обслужване. Ние се  занимаваме с водене на счетоводство, а така също предоставяме данъчни, кадрови и консултантски услуги.При нас няма  форсмажорни обстоятелства, цялата отчетност и документация ние формираме и предоставяме строго в срок. Всички взаимоотношения с контролните органи са наша грижа. Ние предоставяме договор за счетоводни услуги.Счетоводната ни кантора предлага високо качество на счетоводните услуги на изгодни цени.

счетоводни услуги за софия

 Счетоводни услуги за София - високо качество на изгодни цени

Счетоводни услуги , данъчно планиране,счетоводни консултации - всичко в абонамент за счетоводни услуги от счетоводна кантора в София!

Счетоводни услуги от счетоводна кантора с над 20 годишен опит !

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Изгодно абонаментно обслужване  за малкия и среден бизнес, пълен набор от счетоводни услуги - качествени на достъпни цени!

ТРЗ

Експертни счетоводни услуги в областта на трудовото право, изготвяне на трудови договори,уведомления,  ведомости и платежни нареждания,обработка на болнични .

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Изготвяне на годишна данъчна декларация , отчет за НСИ, годишен финансов отчет.  Подаване на декларацията и публикуване на отчета.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Предоставяме комплект от документи за регистрация на юридическо лице Изготвяне заявление А4 за Търговски регистър.